09:06, 23/06/2020

Đại hội Đảng bộ Học viện Hải quân lần thứ XX

Ngày 22 và 23-6, Đảng bộ Học viện Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 22 và 23-6, Đảng bộ Học viện Hải quân tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ học viện đã quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, nghị quyết, chỉ thị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo (GD-ĐT), hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Công tác GD-ĐT của học viện đã có nhiều đổi mới, đi vào thực chất, đạt kết quả tốt; nghiên cứu khoa học có bước phát triển mạnh mẽ; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy có bước chuyển biến tích cực; duy trì nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, học viện đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

 

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ học viện tiếp tục hoàn thiện quy trình, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học; gắn công tác GD-ĐT, nghiên cứu khoa học với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung xây dựng hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại, liên thông theo mô hình “Nhà trường thông minh” và tiêu chuẩn trường đại học định hướng ứng dụng…, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 15 vị; bầu đoàn đại biểu gồm 16 vị đi dự Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân.


Anh Thế