11:06, 22/06/2020

Ninh Hòa: Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Ninh Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV).


Quản lý tốt nguồn dự bị động viên


Thị xã Ninh Hòa có thực lực nguồn quân nhân dự bị (QNDB) khá lớn. Tuy nhiên, công tác đăng ký, quản lý thực lực nguồn DBĐV thời gian qua gặp không ít khó khăn do quân số thường xuyên biến động khi đa số QNDB đi làm ăn xa, đời sống còn nhiều khó khăn; việc phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan quân sự trong trao đổi, cung cấp thông tin để quản lý QNDB còn một số bất cập.

 

Lực lượng vũ trang thị xã Ninh Hòa diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến năm 2019.

Lực lượng vũ trang thị xã Ninh Hòa diễn tập hội nghị lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến năm 2019.


Do đó, để đảm bảo xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh, làm cơ sở cho việc sắp xếp, bổ nhiệm biên chế vào đầu mối các đơn vị theo yêu cầu, Ban CHQS thị xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm tốt việc đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn QNDB; đồng thời giao chỉ tiêu tuyển quân gắn với tạo nguồn lực lượng DBĐV ở từng địa bàn; chú trọng việc chọn nguồn cán bộ đảng viên làm nòng cốt trong lãnh đạo, xây dựng lực lượng DBĐV ở cơ sở. Đến nay, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV trên địa bàn thị xã đạt 11,48%, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị DBĐV, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.


Trung tá Phạm Phú Đạt - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Ninh Hòa cho biết, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực lực nguồn DBĐV, sau khi thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Cơ quan Quân sự thị xã sẽ thực hiện đăng ký trực tiếp tại đơn vị và quản lý hồ sơ, đồng thời lập danh sách giao cho các xã, phường quản lý về con người. Ban CHQS thị xã phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức sắp xếp, phúc tra QNDB theo đúng chuyên nghiệp quân sự, gọn địa bàn; đồng thời thông qua việc phúc tra nắm số điện thoại của QNDB, đặc biệt đối với những người đi làm ăn xa để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.


Cùng với đó, căn cứ nhu cầu biên chế, thực lực nguồn QNDB, phương tiện kỹ thuật, Ban CHQS thị xã phối hợp với đơn vị nhận nguồn tổ chức sắp xếp, bổ nhiệm QNDB vào các đơn vị DBĐV với phương châm “Gần gọn địa bàn, bảo đảm đúng, đủ chất lượng chuyên nghiệp quân sự”. Trong đó, chú trọng ưu tiên sắp xếp các đơn vị của bộ và quân khu; đồng thời sử dụng hợp lý số QNDB hạng 2 có chuyên môn kỹ thuật để sắp xếp vào các đơn vị DBĐV nhằm bảo đảm tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự. Trên cơ sở đó, đến nay, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức đăng ký quản lý, biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị DBĐV, trong đó chất lượng đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 81,2%; QNDB đã sắp xếp, biên chế vào đơn vị DBĐV của thị xã đạt 97,4%. Hàng năm, huy động QNDB huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt hơn 96% trở lên.


Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu


Bên cạnh việc sắp xếp, bổ nhiệm, công tác quản lý quân nhân được thông qua nhiều phương thức khác nhau như: Hồ sơ, chế độ đăng ký di chuyển, đăng ký tạm vắng, phúc tra định kỳ; phúc tra huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu luôn được tiến hành thường xuyên và liên tục. Ngoài ra, các đơn vị nhận nguồn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể và địa phương để có phương án quản lý tốt QNDB. Quá trình huấn luyện, các đơn vị DBĐV trên địa bàn thị xã được tổ chức huấn luyện tập trung. Với quan điểm huấn luyện “dự bị như thường trực”, đơn vị luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, gắn lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính, bảo đảm chắc, gọn từng nội dung, sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, duy trì chặt chẽ các chế độ quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập. Nhờ đó, kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 75% khá, giỏi; đánh giá khả năng sẵn sàng động viên kiểm tra quân số luôn bảo đảm chỉ tiêu theo yêu cầu. Qua công tác huấn luyện, diễn tập đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ kỹ chiến thuật, đánh giá khả năng sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBĐV.


THẾ ANH