11:06, 22/06/2020

Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phát động đợt thi đua đột kích

Sáng 22-6, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, an toàn, quyết thắng" chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 4 Hải quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng 22-6, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, an toàn, quyết thắng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 4 Hải quân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn ký kết giao ước thi đua.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Lữ đoàn ký kết giao ước thi đua.

 

Đợt thi đua tập trung vào “4 nhất”: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, bảo đảm an toàn nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất.

 

Để đạt được các nội dung, chỉ tiêu thi đua, Lữ đoàn 146 đã đề ra nhiều biện pháp thiết thực, có chiều sâu, phù hợp với từng nhiệm vụ của đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Đợt thi đua diễn ra đến ngày 10-7.

 

THẾ ANH