02:06, 22/06/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020

Sáng 22-6, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Khánh Hoà giai đoạn 2015-2020. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

 

Sáng 22-6, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp Khánh Hoà giai đoạn 2015-2020. Bà Nguyễn Thị Lan Phương - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì.

 

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh.


5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước luôn được ngành Tư pháp Khánh Hoà chú trọng thực hiện. Nội dung phát động phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động của tỉnh, Bộ Tư pháp và thực tiễn, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, chú trọng những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó, khâu yếu để xây dựng phong trào, tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ.

 

Các tập thể điển hình tiên tiến cấp cơ sở ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
Các tập thể điển hình tiên tiến cấp cơ sở ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.

 

Thể chế công tác thi đua khen thưởng bước đầu được kiện toàn. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện phong trào được tiến hành kịp thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, được các cấp khen thưởng.

 

Các cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
Các cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.


Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm  được UBND tỉnh tặng bằng khen; 3 tập thể, 9 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020.

 


N.V