09:06, 23/06/2020

Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện xây dựng toàn diện công an cấp huyện

Sáng 23-6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Sáng 23-6, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA của Bộ Công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

 

Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa.

Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa.


Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03, công an các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tăng cường về mọi mặt cho công an cấp huyện; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an cấp huyện được bổ sung, sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn. Bộ máy tổ chức của công an cấp huyện tiếp tục được kiện toàn; biên chế công an cấp huyện được tăng cường và chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế đáng kể tội phạm và tệ nạn xã hội; nhiều địa bàn phức tạp về an ninh trật tự đã được chuyển hóa; nhiều thủ tục hành chính được thực hiện ngay tại cơ sở, được nhân dân đánh giá rất cao…


Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị thời gian tới, công an các địa phương tập trung thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 19-6-2020 của Bộ Công an về tiếp tục xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; tiếp tục tham mưu xây dựng mô hình cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng công an cấp huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững kiến thức pháp luật, chủ động, sáng tạo trong công tác, sâu sát với cơ sở…


Lan Phương