Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ Tư, 06/05/2020, 21:58 [GMT+7]

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nghiên cứu, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hàng năm. Các cuộc kiểm tra cơ bản đi vào trọng tâm, trọng điểm; các cuộc giám sát được mở rộng; nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đảng bộ, địa phương, đơn vị.


Trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra 297 đảng viên; kiểm tra 210 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 14 đảng viên, trong đó khiển trách 9 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.  

 
Tuyết Trinh
                              

.

các thông tin tiện ích