Huyện Cam Lâm đề xuất hơn 36 tỷ đồng triển khai các đồ án quy hoạch

Thứ Tư, 06/05/2020, 17:22 [GMT+7]

Huyện Cam Lâm đề xuất hơn 36 tỷ đồng triển khai các đồ án quy hoạch

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có văn bản trình UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng bố trí thêm nguồn kinh phí sự nghiệp cho việc triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện. 

Theo đó, nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo định hướng mới và tình hình thực tế, tiến tới phủ kín quy hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng và kêu gọi đầu tư, phát triển đô thị, UBND huyện đã triển khai thực hiện lập mới và điều chỉnh các đồ án quy hoạch tại thị trấn Cam Đức, xã Cam Thành Bắc, xã Cam An Nam.

Đối với đô thị Suối Tân và khu tái định cư N1, N2 xã Cam Hải Đông, UBND huyện ban hành văn bản trình UBND tỉnh xem xét và phân bổ kinh phí để UBND huyện triển khai thực hiện đồ án. 

Đối với các xã thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được phê duyệt từ năm 2012 (định hướng quy hoạch đến năm 2020), hiện nay đã đến thời hạn rà soát, lập đồ án quy hoạch để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo từng giai đoạn.  

Do đó, trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiến hành rà soát và triển khai lập đồ án điều chỉnh, đồ án quy hoạch xây dựng giai đoạn đến 2030 để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo định hướng mới với tổng kinh phí dự kiến trên 36 tỷ. 

Việc triển khai rà soát, lập các đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện theo Công văn số 3493/UBND-XDNĐ ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 151-KL/TU ngày 30/12/2019 (đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng).

TH.TRÚC

 

 

.

các thông tin tiện ích