Thẩm tra các nội dung về giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 11/05/2020, 21:56 [GMT+7]

Thẩm tra các nội dung về giảm nghèo bền vững

Chiều 11-5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa họp thẩm tra dự thảo tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VI. Dự họp có ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.


Theo dự thảo nghị quyết, nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; các quy định của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp, HĐND tỉnh cần quy định mức hỗ trợ một số nội dung trong chương trình để thống nhất triển khai thực hiện. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác với tổng cộng hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, 15,5 tỷ đồng chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 27 xã, thị trấn, 20 thôn thuộc Chương trình 30a và Chương trình 135; chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 8 xã ngoài Chương trình 30a, Chương trình 135 là 2,4 tỷ đồng; chi hỗ trợ công tác quản lý giảm nghèo tại 137 xã, phường, thị trấn với 164 triệu đồng.


Tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý về cơ sở pháp lý, mức hỗ trợ, nội dung dự thảo nghị quyết… Sau khi xem xét, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đánh giá, việc ban hành nghị quyết về nội dung này là cần thiết. Tuy nhiên, nội dung, căn cứ ban hành nghị quyết là chưa đủ. Vì vậy, cơ quan trình văn bản cần xây dựng lại để thực sự mang tính hiệu quả khi áp dụng vào thực tế.


N.T

 

.

các thông tin tiện ích