Khánh Vĩnh: Tiếp tục triển khai thực hiện "Năm dân vận khéo"

Thứ Hai, 11/05/2020, 21:03 [GMT+7]

Khánh Vĩnh: Tiếp tục triển khai thực hiện "Năm dân vận khéo"

Ngày 11-5, UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) ban hành công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.


Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo điều kiện tối đa cho việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người, kéo dài; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, khắc phục tình trạng chuyển đơn lòng vòng, vượt cấp...


V.THÀNH


 


 

.

các thông tin tiện ích