Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VIII: Dự kiến tổ chức giữa tháng 10

Thứ Ba, 12/02/2019, 20:16 [GMT+7]

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VIII: Dự kiến tổ chức giữa tháng 10

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành thông tri lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Kết luận số 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25; chỉ đạo đoàn thanh niên và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp phối hợp chuẩn bị tốt nội dung tổ chức đại hội; đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở mỗi cấp nhiệm kỳ qua; chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp...


Thời gian tiến hành đại hội phải đảm bảo theo đúng kế hoạch. Cụ thể, với đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 3; đại hội cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 6; đại hội cấp tỉnh tổ chức giữa tháng 10.


V.THÀNH
 

.

các thông tin tiện ích