Phê duyệt xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018

Thứ Hai, 11/02/2019, 00:11 [GMT+7]

Phê duyệt xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định Phê duyệt, công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PARI) và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.


Theo đó, toàn tỉnh có 24/44 đơn vị xếp loại tốt; 18/44 đơn vị xếp loại khá, 2/44 đơn vị xếp loại trung bình và không có đơn vị xếp loại yếu. Khối các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có 12/21 đơn vị xếp loại tốt và 9/21 đơn vị xếp loại khá; dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính là Sở Thông tin và Truyền thông với PARI đạt 95,20% và thấp nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo với PARI đạt 75,71%. Khối cơ quan ngành dọc cấp tỉnh có 5/6 đơn vị xếp loại tốt và dẫn đầu là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa với PARI đạt 91,49%, đơn vị xếp loại khá là Công an tỉnh với PARI đạt 84,00%. Khối UBND cấp huyện có 3/8 đơn vị xếp loại tốt, 5/8 đơn vị xếp loại khá; dẫn đầu là UBND huyện Khánh Vĩnh với PARI đạt 91,31% và thấp nhất là UBND huyện Vạn Ninh với PARI đạt 77,15%. Khối các đơn vị sự nghiệp công nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh có 4/9 đơn vị xếp loại tốt, 3/9 đơn vị xếp loại khá và 2/9 đơn vị xếp loại trung bình; dẫn đầu là Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh với PARI đạt 94,59% và thấp nhất là Trường Đại học Khánh Hòa với PARI đạt 65,32%.


Trần Minh
 

.

các thông tin tiện ích