Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa: Giải quyết thành công 981 hồ sơ

Thứ Ba, 08/01/2019, 15:54 [GMT+7]

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa: Giải quyết thành công 981 hồ sơ

Triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thành công 981 hồ sơ, với 95% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn. Trong đó có 450 hồ sơ được giải quyết thành công qua mạng Internet ở mức độ 3 (chiếm hơn 40% chỉ tiêu do tỉnh yêu cầu); có 31 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Người dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa và Thể thao.
Người dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
 
 
Bộ phận Văn thư của Sở đã giải quyết và xử lý 7.040 văn bản đến, ban hành 3.237 văn bản đi. Không có trường hợp công việc nào trễ hạn theo nhắc việc của UBND tỉnh. 
 
Sở Văn hóa và Thể thao là một trong 8 sở, ngành tham gia triển khai Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Sở luôn chú trọng phát huy, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính. 
 
 
N.T
 
 
.

các thông tin tiện ích