Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ Ba, 12/02/2019, 16:20 [GMT+7]

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Sáng 12-2, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dự hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý về 13 nội dung được đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Luật Tổ chức Chính phủ và 23 nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, các ý kiến chủ yếu góp ý về việc quản lý cán bộ công chức trong hệ thống các cơ quan nhà nước; quyết định phân cấp, ủy quyền thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; phân quyền cho chính quyền địa phương.
 
Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhiều ý kiến nêu, cần làm rõ quy định phân quyền cho chính quyền địa phương; cơ chế ủy quyền; tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; hình thức văn bản ủy quyền và trình tự, thủ tục ủy quyền... Một số khái niệm, quy định chưa thống nhất trong dự thảo hoặc với các văn bản pháp luật khác.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Ông Lê Xuân Thân cơ bản thống nhất với các nội dung góp ý và yêu cầu bộ phận chuyên môn tổng hợp cả những góp ý của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa để gửi báo cáo Trung ương.
N.V
 
.

các thông tin tiện ích