11:12, 05/12/2017

Khối thi đua Công đoàn các cơ quan Đảng: Tổng kết công tác năm 2017

Chiều 5-12, Khối thi đua Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công đoàn năm 2017. Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và 12 công đoàn cơ sở trong khối tham dự.

Chiều 5-12, Khối thi đua Công đoàn các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công đoàn năm 2017. Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh và 12 công đoàn cơ sở trong khối tham dự.


Thời gian qua, các công đoàn cơ sở đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; vận động đoàn viên tích cực đóng góp nhiều loại quỹ như: bảo trợ trẻ em, mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa, tương trợ nội bộ… Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai dưới nhiều hình thức, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng. Các đơn vị đã giới thiệu 28 đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng…

 

Đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại hội nghị.


Tại hội nghị, 5 công đoàn cơ sở dẫn đầu khối được đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng gồm: Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.


K.D