Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10

Thứ Ba, 05/12/2017, 13:58 [GMT+7]

Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10

• Đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2017 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
 
• Đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng
 
Ngày 5-11, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 tập trung thảo luận và thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; chương trình công tác năm 2018 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Tỉnh ủy.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu bế mạc
Ông Lê Thanh Quang phát biểu bế mạc
 
 
Về công tác xây dựng Đảng, năm 2017, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị để xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh chú trọng triển khai thực hiện. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác quốc phòng, an ninh và công tác nội chính năm 2017. Năm 2018, công tác xây dựng Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục khắc phục hậu quả cơn bão số 12; triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân, doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 và chuyên đề năm 2018 gắn với các thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung chỉ đạo sơ kết, đánh giá toàn diện kết quả sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và tiến hành sắp xếp, luân chuyển cán bộ sau quy hoạch.

 

Ông Nguyễn Xuân Hà
Ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy góp ý cho công tác xây dựng Đảng
 
Sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Tỉnh ủy đánh giá, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy, Trung ương. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 bằng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, cơ quan, đơn vị…
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lê Thanh Quang đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các nhóm công việc đã đề ra. Trước mắt, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống của người dân; triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngoài ra, cũng phải hết sức quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nhân dân trong tỉnh có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.
 
K.N
 
.

các thông tin tiện ích