Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10

Thứ Hai, 04/12/2017, 14:50 [GMT+7]

Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10

Sáng 4-12, Tỉnh ủy khai mạc hội nghị lần thứ 10. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc
Ông Lê Thanh Quang phát biểu khai mạc
 
Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Quang đề nghị các vị trong Tỉnh ủy bám sát các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và thực tế tình hình của tỉnh, từng ngành, lĩnh vực và địa phương mình phụ trách để thảo luận, tham gia ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như công tác xây dựng Đảng năm 2017. Chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân. Đồng thời, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình, nhất là nhận định, đánh giá xác thực những tác động tiêu cực của thiên tai ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó mạnh dạn đề xuất phương hướng, giải pháp, để toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân trong tỉnh thống nhất, đồng tâm hiệp lực tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2018.
 
 
Các đại biểu dự hôị nghị.
Các đại biểu dự hôị nghị.
 
 
Tại hội nghị, Tỉnh ủy đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh toàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 12, làm giảm một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, năm 2017, GRDP ước tăng 6,53%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước tăng 15,1%; doanh thu du lịch ước tăng 30,8%... Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được đảm bảo; đã giải quyết xong các vấn đề ô nhiễm môi trường nổi cộm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, cơn bão số 12 gây thiệt hại nặng nề đối với kinh tế - xã hội của tỉnh, dẫn đến một số chỉ tiêu của năm 2017 như: giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng; chỉ số sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo không đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, lĩnh vực nông, lâm, thủy sản thiệt hại tới 9.800 tỷ đồng/tổng thiệt hại toàn tỉnh khoảng 14.700 tỷ đồng, trong đó riêng nuôi trồng thủy sản thiệt hại 5.400 tỷ đồng. Hiện nay, toàn tỉnh tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả do bão.
 

 

Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh góp ý cho nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018.
Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh góp ý cho nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018.

 

Đaị tá Ngô Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến về lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 12.
Đại tá Ngô Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến về lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 12.

 

Dự báo, hậu quả do cơn bão số 12 gây ra còn tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Vì thế, Tỉnh ủy đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, riêng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục cập nhật, rà soát, tính toán lại, báo cáo lại Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 5 tới.

 
 
Tỉnh ủy dành nhiều thời gian thảo luận, thông qua các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đó là, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị công lập” với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” với mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về công tác dân số trong tình hình mới” với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số.
 
 
Tỉnh ủy cũng thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng: Chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI; báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2017; kế hoạch đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020.
 
K.N
 
 
 
.

các thông tin tiện ích