Khai giảng lớp đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 37

Chủ Nhật, 03/12/2017, 10:04 [GMT+7]

Khai giảng lớp đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 37

Chiều 2-12, tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh khai giảng lớp đại học vừa làm vừa học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 37 (2017 - 2022) tại Khánh Hòa. 

 

Quang cảnh lễ khai giảng lớp học.
Quang cảnh lễ khai giảng lớp học.
 
Đây là loại hình đào tạo nhằm tạo nguồn và nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác cho cán bộ quản lý. Lớp học có 82 học viên, chủ yếu đang công tác tại các xã, phường, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, trong đó có học viên là cán bộ người dân tộc thiểu số.
 
Trong 4 năm học, chương trình trang bị cho học viên những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành bao gồm: hệ thống tri thức của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền Nhà nước; rèn luyện kỹ năng và nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý… 
 
K.D
.

các thông tin tiện ích