Cam Ranh: Xây dựng 44 mô hình khu dân cư tự quản

Thứ Sáu, 01/12/2017, 00:24 [GMT+7]

Cam Ranh: Xây dựng 44 mô hình khu dân cư tự quản

Sáng 30-11, UBMTTQ Việt Nam TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Trong 2 năm 2016 - 2017, toàn thành phố xây dựng được 44 mô hình khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, tham gia phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… Mặt trận 6 xã đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, có hàng trăm hộ tự nguyện hiến gần 9.700m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Qua bình xét thi đua hàng năm, thành phố có 96% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 56 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa.


Dịp này, UBMTTQ Việt Nam thành phố khen thưởng 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện cuộc vận động.


Khánh Vĩnh

 

.

các thông tin tiện ích