Đại hội Đại biểu người Công giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Năm, 30/11/2017, 00:40 [GMT+7]

Đại hội Đại biểu người Công giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 29-11, tại Nha Trang diễn ra Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đến dự.

 

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã chủ động tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, hàng năm có 95% gia đình Công giáo đạt văn hóa, nhiều khu dân cư trở thành điển hình, kiểu mẫu… Bên cạnh đó, đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội… Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh sẽ tập trung vận động giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo; tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa…

 

Nguyễn Đắc Tài tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị, thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa đạo và đời, tập hợp đoàn kết đồng bào Công giáo trong tỉnh, động viên đồng bào tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tới các chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo; động viên các chức sắc, giáo dân nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc về nhân quyền, tôn giáo và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.


Đại hội đã công bố kết quả hiệp thương bầu Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 7 thành viên. Linh mục Nguyễn Văn Vĩnh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh.


Nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng bằng khen cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.


V.G
 

.

các thông tin tiện ích