Giảm trung gian, gọn bộ máy

Thứ Hai, 27/11/2017, 06:05 [GMT+7]

Giảm trung gian, gọn bộ máy

Hiện nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc sắp xếp, bãi bỏ Công đoàn Giáo dục (CĐGD) cấp huyện và đang thực hiện sắp xếp lại Công đoàn Du lịch (CĐDL) tỉnh. Việc làm này nhằm hướng tới tinh gọn bộ máy, giảm bớt cấp trung gian, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động được tốt hơn.  


Tinh gọn bộ máy


Toàn tỉnh có 8 CĐGD cấp huyện, quản lý 502 công đoàn cơ sở, với 17.417 đoàn viên, trong đó có 80 người là ủy viên ban chấp hành. Mô hình CĐGD cấp huyện là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhưng chịu sự chỉ đạo hoạt động trực tiếp và toàn diện của LĐLĐ huyện - cũng là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Vì vậy, công tác phối hợp chỉ đạo giữa LĐLĐ cấp huyện và CĐGD có lúc chưa nhịp nhàng, nhiều nội dung cả hai cùng triển khai do đó có sự chồng chéo; hoạt động của CĐGD huyện không có sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy cùng cấp; việc tồn tại 2 ban chấp hành làm tăng chi phí hành chính. Các vấn đề liên quan đến cán bộ, giáo viên, đoàn viên tại các trường học thuộc CĐGD huyện, như: điều động, luân chuyển, ký kết hợp đồng làm việc, đề bạt cán bộ, giáo viên quản lý..., chủ tịch CĐGD huyện không được tham gia trực tiếp tại các hội nghị chủ chốt để phản ánh những kiến nghị đề xuất của cán bộ, giáo viên. Do là cấp trung gian nên CĐGD cấp huyện có nhiều hạn chế trong việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, giáo viên các trường học.

 

CĐDL tỉnh được hình thành trên cơ sở sắp xếp, đổi tên từ Công đoàn Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh vào tháng 7-2016. Đây là công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, không có công đoàn ngành trung ương tương ứng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hiện tại, CĐDL tỉnh quản lý 69 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 14.409 đoàn viên, người lao động. Hoạt động của CĐDL tỉnh thời gian qua tuy có chuyển biến nhưng chưa sâu sát cơ sở để chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động.


Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, thực hiện sắp xếp, bãi bỏ CĐGD cấp huyện thì toàn bộ công đoàn cơ sở trường học, phòng giáo dục cấp huyện nào thì về trực thuộc sự chỉ đạo, quản lý của LĐLĐ cấp huyện đó. Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách của CĐGD cấp huyện còn trong tuổi lao động được điều động, bố trí công tác tại cơ quan LĐLĐ cấp huyện; những ai gần về hưu, nếu có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, LĐLĐ tỉnh tạo điều kiện thực hiện theo nguyện vọng. Đối với CĐDL tỉnh sau khi giải thể vào đầu tháng 12-2017, sẽ chuyển 13 công đoàn cơ sở là các khách sạn đạt chuẩn từ 4 đến 5 sao về LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp; chuyển 2 công đoàn cơ sở hành chính sự nghiệp về Công đoàn Viên chức tỉnh; chuyển 46 công đoàn cơ sở về LĐLĐ TP. Nha Trang, 6 công đoàn cơ sở tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh về LĐLĐ huyện Cam Lâm và 2 công đoàn cơ sở ở Ninh Hòa về LĐLĐ thị xã Ninh Hòa. Đồng thời, điều động 2 cán bộ công đoàn chuyên trách CĐDL tỉnh về công tác tại LĐLĐ TP. Nha Trang.

 

Một hoạt động hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục TP. Nha Trang

Một hoạt động hỗ trợ của Công đoàn Giáo dục TP. Nha Trang

 

Không ảnh hưởng đến công đoàn cơ sở


Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, việc sắp xếp, bãi bỏ CĐGD cấp huyện và CĐDL tỉnh là phù hợp theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, hạn chế các cấp trung gian về chỉ đạo, điều hành để tập trung chỉ đạo trực tiếp thường xuyên, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm đối với công đoàn cơ sở. Việc thay đổi này không làm ảnh hưởng đến công đoàn cơ sở. Qua đó, còn tiết kiệm kinh phí, giảm chi phí hành chính trong hoạt động để dành khoản kinh phí đó cho công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, sát thực hơn. Đặc biệt, những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn sẽ được chuyển tải trực tiếp lên công đoàn cấp trên, giúp các ban, ngành liên quan tiếp cận, giải quyết nhanh chóng hơn. Thông qua việc sắp xếp lại CĐGD và CĐDL tỉnh để từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.


Ông Ngô Anh Duyệt - Chủ tịch LĐLĐ TP. Nha Trang cho biết, việc sắp xếp này phù hợp với tình hình hiện nay. Thời gian qua, việc tiếp nhận công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chuyên trách đều thuận lợi, không gặp phải khó khăn, vướng mắc gì. Các công đoàn cơ sở cũng rất phấn khởi, đồng tình với chủ trương này. Còn ông Lê Quang Nhất - nguyên Phó Chủ tịch CĐDL tỉnh chia sẻ: “Đây là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với xu hướng xây dựng bộ máy cán bộ nhà nước tinh gọn hiện nay. Bản thân tôi vẫn được luân chuyển về công tác tại LĐLĐ TP. Nha Trang, tiếp tục gắn bó với hoạt động công đoàn”.


VĂN GIANG

 

.

các thông tin tiện ích