Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị theo mục tiêu của Nghị quyết số 09

Thứ Năm, 24/03/2022, 23:02 [GMT+7]

Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị theo mục tiêu của Nghị quyết số 09

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình phát triển đô thị phù hợp với mục tiêu, định hướng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển đô thị của tỉnh và các địa phương theo đúng quy định.


Theo định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TP. Nha Trang là đô thị hạt nhân; TP. Cam Ranh là đô thị du lịch - logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các tiểu đô thị sinh thái núi rừng. Do đó, kế hoạch thực hiện trước đây có sự thay đổi so với mục tiêu theo Nghị quyết số 09. Vì vậy, để phù hợp với định hướng chương trình phát triển đô thị huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, cũng như các địa phương khác theo Nghị quyết số 09 thì cần phải điều chỉnh chương trình phát triển đô thị tỉnh và các địa phương.


Hiện nay, Sở Xây dựng đang phối hợp với các ngành triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh; điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035. Sau khi các quy hoạch này được phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ tham mưu thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh và chương trình phát triển đô thị tại các địa phương.


NHẬT THANH

 

.

các thông tin tiện ích