10:03, 24/03/2022

Bãi rác Hòn Rọ: Cần sớm được mở rộng

Thời gian qua, việc mở rộng bãi rác Hòn Rọ tại xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) vì nhiều nguyên nhân chưa thực hiện được. Trong khi đó, bãi rác này đã quá tải, chỉ đủ khả năng tiếp nhận rác thải sinh hoạt đến tháng 6-2022.

Thời gian qua, việc mở rộng bãi rác Hòn Rọ tại xã Ninh An (thị xã Ninh Hòa) vì nhiều nguyên nhân chưa thực hiện được. Trong khi đó, bãi rác này đã quá tải, chỉ đủ khả năng tiếp nhận rác thải sinh hoạt đến tháng 6-2022.


Bãi rác Hòn Rọ được đưa vào sử dụng từ năm 2015 với quy mô 3,1ha. Trong đó, hố chôn lấp rác rộng gần 1,43ha; hồ chứa nước rỉ rác 1,3ha; còn lại là công trình phụ trợ khác. Cuối năm 2017, bãi rác Hòn Rọ được xây dựng thêm 1 hồ chứa nước rỉ rác 5.500m2 với dung tích khoảng 23.000m3, tăng diện tích bãi rác hiện hữu lên gần 4,2ha. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa, trong năm 2021, lượng rác thải sinh hoạt của 7 phường và 2 xã Ninh An, Ninh Thọ phát sinh trung bình 78,3 tấn/ngày, trong khi công suất thiết kế của bãi rác Hòn Rọ chỉ có 65 tấn/ngày. Năm 2022, bãi rác Hòn Rọ tiếp nhận thêm rác thải sinh hoạt của địa bàn xã Ninh Phụng, nâng tổng lượng rác tiếp nhận mỗi ngày lên 84 tấn.

 

Bãi chôn lấp rác Hòn Rọ đã đầy.

Bãi chôn lấp rác Hòn Rọ đã đầy.


Qua tính toán, bãi chôn lấp rác Hòn Rọ hiện hữu chỉ đủ khả năng tiếp nhận rác thải sinh hoạt đến tháng 6-2022. Vì vậy, việc đầu tư mở rộng bãi rác để phục vụ cho giai đoạn tiếp theo là vô cùng cấp bách. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, khi quá tải, rác thải sinh hoạt không được xử lý đúng quy trình kỹ thuật sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, việc mở rộng hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tại bãi rác Hòn Rọ là rất cần thiết.


Tuy nằm trong quy hoạch được duyệt, nhưng việc mở rộng bãi rác Hòn Rọ đã được đề xuất cách đây hơn 1 năm đến nay vẫn chưa thực hiện được, do Dự án mở rộng hố chôn rác thải sinh hoạt tại bãi rác Hòn Rọ bị ảnh hưởng quy hoạch đất quốc phòng. Sau thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết, khoảng 3,1ha của dự án đã được đưa ra khỏi ranh giới, phạm vi quy hoạch sử dụng đất quốc phòng. Tháng 11-2021, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa xin chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hố chôn rác thải sinh hoạt theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Hòn Rọ. Tuy nhiên, vị trí thực hiện dự án thuộc địa giới hành chính Khu Kinh tế Vân Phong. Do đó, việc thẩm định, báo cáo tham mưu UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án này thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong. Theo ý kiến của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa làm chủ đầu tư dự án phải thực hiện theo Luật Đầu tư năm 2020 và đảm bảo các tiêu chí theo Quyết định 3778 ngày 27-10-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nhưng theo Quyết định 3778, công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Hòn Rọ không nằm trong bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư.


Với những khó khăn nêu trên, ngày 7-3, UBND thị xã Ninh Hòa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương UBND thị xã thực hiện đầu tư Dự án mở rộng hố chôn lấp rác thải sinh hoạt tại bãi rác Hòn Rọ từ nguồn ngân sách nhà nước và đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện dự án này là khoảng 14,5 tỷ đồng.


HỒNG ĐĂNG