Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang: Phải sớm hoàn thiện các dự án đầu tư tại Nha Trang

Thứ Ba, 02/06/2020, 21:42 [GMT+7]

Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang: Phải sớm hoàn thiện các dự án đầu tư tại Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo kết luận cuộc họp về việc xử lý các vướng mắc của các dự án liên quan Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang khẩn trương hoàn thiện, trình thẩm định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu dân cư cồn Tân Lập, làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; quá trình này không làm ảnh hưởng tới việc khởi tố, điều tra của Công an tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng dự án thành phần hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các lô đất: TM1, HH1-HH2-HH3, CC02 và các nội dung đề nghị của một số công ty liên quan; đối chiếu với quy định của pháp luật qua các giai đoạn để xem xét. Trường hợp đảm bảo đúng quy định pháp luật thì hướng dẫn triển khai các thủ tục tiếp theo của các dự án thành phần; trường hợp có nội dung chưa phù hợp thì tham mưu UBND tỉnh xử lý, khắc phục; hoàn thành trước ngày 20-6. Ngoài ra, UBND TP. Nha Trang phải theo dõi nội dung xét xử của Tòa án nhân dân các cấp đối với vụ việc của một số hộ có liên quan để kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý hoặc xử lý theo đúng thẩm quyền; kiểm tra, rà soát lại một lần nữa phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp đang khiếu nại để đảm bảo các hộ đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định pháp luật.


Đối với Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc, khẩn trương đầu tư hoàn thiện tất cả các dự án có liên quan do công ty làm chủ đầu tư (nhất là đầu tư các hạng mục đường giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật… nhằm cải tạo môi trường cảnh quan). Công ty khẩn trương làm việc với các sở, ngành liên quan để cam kết khắc phục các nội dung vướng mắc liên quan đối với tất cả các dự án do công ty làm chủ đầu tư; có kế hoạch cụ thể, chi tiết để hoàn thiện dự án.


VĂN KỲ 

.

các thông tin tiện ích