Chưa thí điểm thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Thứ Hai, 01/06/2020, 23:10 [GMT+7]

Chưa thí điểm thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo chưa tổ chức thí điểm việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng.


Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp số liệu, lập báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch của Bộ NN-PTNT - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-6.


Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh hàng năm sử dụng 300 - 350 tấn BVTV, thải ra môi trường 30 - 35 tấn bao gói sau sử dụng. Bao gói BVTV sau sử dụng là chất thải nguy hại chưa được thu gom, đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Sở NN-PTNT đã đề xuất UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện thí điểm thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV tại 5 xã: Ninh Quang, Ninh Bình, Ninh Đa, Ninh Đông, Ninh Hà (thị xã Ninh Hòa) trong năm 2020. Nội dung chủ yếu của hoạt động thí điểm gồm: Tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; xây dựng bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và vận chuyển xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Kinh phí dự kiến cho các hoạt động trên khoảng 800 triệu đồng.


Duy Nhật

.

các thông tin tiện ích