Tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

Thứ Hai, 27/04/2020, 22:35 [GMT+7]

Tăng cường kiểm soát dự án sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn 3836 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30 (ngày 27-11-2015) của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ. Lưu ý kiểm soát các dự án đầu tư trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về sử dụng năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 30; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.


Trước đó, ngày 16-4, Văn phòng Chính phủ có văn bản đề nghị các tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 30; giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất và dự án đầu tư, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy định về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm môi trường.


Q.V
 

.

các thông tin tiện ích