Khảo sát địa hình khi thiết kế công trình hạ tầng

Thứ Hai, 27/04/2020, 22:44 [GMT+7]

Khảo sát địa hình khi thiết kế công trình hạ tầng

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc rà soát công tác khảo sát địa hình phục vụ thiết kế các công trình hạ tầng.


Theo quy định tại Nghị định 27 (ngày 13-3-2019) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ, công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa hình phải có giấy phép. Trong quá trình kiểm tra, thẩm định mảnh trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình hạ tầng, sở nhận thấy quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế các công trình hạ tầng chỉ thể hiện tên đơn vị lập thiết kế mà chưa đề cập đến đơn vị thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình. Vì vậy, để thiết kế các công trình hạ tầng đều phải triển khai công tác đo đạc, khảo sát địa hình khu vực xây dựng công trình.


Đơn vị thực hiện nhiệm vụ khảo sát địa hình thực hiện không đúng nội dung giấy phép sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định tại Nghị định số 18 (ngày 11-2-2020) của Chính phủ. Trong đó có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không đảm bảo chất lượng theo quy định về đo đạc và bản đồ. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương trong quá trình mời thầu, lập, thẩm định hoặc phê duyệt hồ sơ thiết kế công trình hạ tầng cần yêu cầu đơn vị thực hiện nội dung đo đạc, khảo sát địa hình phải có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật để tránh việc bị xử phạt.


V.L

.

các thông tin tiện ích