Gắn bồi dưỡng giáo viên với đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Thứ Năm, 17/09/2020, 13:16 [GMT+7]

Gắn bồi dưỡng giáo viên với đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn mới đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý các trường THCS và các đơn vị trực thuộc sở năm học 2020-2021. 

 

Quang cảnh một lớp bồi dưỡng cho giáo viên.
Quang cảnh một lớp bồi dưỡng cho giáo viên tại TP. Nha Trang.
 
Theo đó, nội dung bồi dưỡng tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên, cán bộ quản lý. Trong quá trình bồi dưỡng, cần mở rộng những vấn đề liên quan đến đổi mới trong giáo dục, nắm bắt tinh thần, nội dung định hướng đổi mới chương trình, sách giáo khoa; khắc sâu một số kỹ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; chú trọng đến việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường; đổi mới sinh hoạt chuyên môn một cách thực chất, tránh hình thức…
 
Các hình thức bồi dưỡng gồm: tập trung, từ xa và bán tập trung. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng cần chú trọng đến việc vận dụng kiến thức bồi dưỡng vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh, thực tiễn quản lý cơ sở giáo dục. Đánh giá thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm (đối với các nội dung lý thuyết), bài tập nghiên cứu, bài thu hoạch (đối với nội dung thực hành). Bài kiểm tra chấm theo thang điểm 10 và đạt yêu cầu khi đạt từ 5,0 điểm trở lên.
 
T.V
 
.

các thông tin tiện ích