Tiếp nhận, cấp phát hơn 113 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Thứ Bảy, 12/09/2020, 20:27 [GMT+7]

Tiếp nhận, cấp phát hơn 113 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 10-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn về việc tiếp nhận và hỗ trợ gạo cho học sinh ở vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai tiếp nhận, phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2020 - 2021 trên địa bàn Khánh Hòa.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh. Quyết định yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) hơn 37.000 tấn gạo để hỗ trợ cho học sinh trong học kỳ I năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Nghị định 116 ngày 18-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Triển khai quyết định này, Khánh Hòa sẽ tổ chức tiếp nhận 113.352kg gạo để cấp phát cho 1.511 em học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng tại Nghị định 116 nêu trên. Tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc tiếp nhận, cấp phát đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ, tránh để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình thực hiện chính sách này.

H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích