Nâng chuẩn trình độ cho giáo viên

Thứ Sáu, 11/09/2020, 22:22 [GMT+7]

Nâng chuẩn trình độ cho giáo viên

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có văn bản gửi một số đơn vị về việc triển khai thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.


Theo đó, sở đề nghị các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa phối hợp với sở tuyên truyền việc thực hiện. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững và thực hiện đúng các văn bản liên quan đến công tác này; xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình nâng chuẩn và phối hợp với sở rà soát, lập danh sách giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn…


V.A

.

các thông tin tiện ích