Triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đảm bảo chất lượng

Thứ Ba, 15/09/2020, 16:21 [GMT+7]

Triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đảm bảo chất lượng

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn mới đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021.

 

Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang).
Trường Tiểu học Lộc Thọ (TP. Nha Trang).
 
Cụ thể, các đơn vị cần tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021 và đáp ứng mục tiêu giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021-2022.
 
Bên cạnh đó, đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình, nhà trường, xã hội cho học sinh tiểu học…
 
K.D
 
.

các thông tin tiện ích