Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản

Thứ Ba, 05/07/2022, 23:21 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng các mô hình tự quản

Những năm qua, công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) ở Khánh Hòa có những chuyển biến về chất lượng; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, phù hợp với vùng, miền, lĩnh vực…


Đa dạng mô hình, tổ chức tự quản


Theo lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh, hàng năm đơn vị đều tổ chức kiểm tra toàn tỉnh nhằm rà soát, thanh loại những mô hình không đủ điều kiện, đồng thời tập trung hướng dẫn nâng cao chất lượng các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Tính đến nay, toàn tỉnh có 322 mô hình, tổ chức tự quản ANTT. Qua đánh giá, có 86 mô hình, tổ chức phát huy tác dụng tốt, 168 khá, 42 trung bình, 7 mô hình cần thanh loại và 19 mô hình chưa đánh giá, phân loại (do mới thành lập).

 

Đội tự quản an ninh trật tự xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) trong một buổi huấn luyện.
Đội tự quản an ninh trật tự xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) trong một buổi huấn luyện.

 

Đáng chú ý, ở tất cả các huyện, thị xã trong toàn tỉnh đều xây dựng được các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Các mô hình thể hiện sự đa dạng, phù hợp với các vùng, miền. Ở thôn quê có các mô hình: “Tiếng kẻng an ninh”, “Tuần tra nhân dân”, “Cổng rào an ninh”; ở đô thị có: “Camera an ninh”, “Đội bảo vệ dân phố cơ động”, “3 tự phòng, 3 tự quản”. Có những mô hình được xây dựng trong vùng đồng bào các tôn giáo: “Xóm đạo bình yên”, “Giáo họ tự quản về ANTT”, “Phật tử chùa Hưng Long tự quản về ANTT”; có mô hình tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh như: “Tổ gương sáng”, “Đội tự quản về ANTT xã Khánh Thành”. Nhiều mô hình có sự chung tay, góp sức của MTTQ và các đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) như: “Tổ cựu quân nhân tự quản ANTT”, “Đội Thanh niên xung kích an ninh”; “Câu lạc bộ phụ nữ phòng, chống ma túy”… Đặc biệt, những năm gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới áp dụng kỹ thuật, công nghệ như: Camera an ninh; Trang facebook ANTT; Zalo ANTT.


Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào

 

Toàn tỉnh có 322 mô hình, tổ chức tự quản. Trong đó, TP. Nha Trang 87 mô hình; TP. Cam Ranh 39; thị xã Ninh Hòa 70; huyện Diên Khánh 37; huyện Cam Lâm 23; huyện Vạn Ninh 33; huyện Khánh Sơn 12; huyện Khánh Vĩnh 8; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường 13 mô hình.

Theo lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, có được những chuyển biến trên trước hết là do công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng mô hình tự quản vùng đồng bào các tôn giáo, vùng dân tộc thiểu số và cơ quan, doanh nghiệp trọng điểm; Chỉ đạo số 5388 ngày 7-6-1999 của UBND tỉnh về tăng cường công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT. Cùng với sự chỉ đạo chung, Công an tỉnh còn đưa vào ứng dụng đề tài khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng mô hình tự quản về ANTT ở Khánh Hòa”.


Tuy nhiên, qua tìm hiểu cho thấy, công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT ở Khánh Hòa cũng còn một số điểm khó khăn cần tháo gỡ, nhất là về kinh phí hoạt động. Nhiều cán bộ phong trào ở cơ sở cho biết, xây dựng được mô hình đã khó, duy trì hoạt động còn khó hơn. Để nâng cao chất lượng phong trào, cấp ủy, UBND cấp huyện cần quan tâm chỉ đạo cụ thể công tác này cho cấp xã, phường, thị trấn bằng nghị quyết, văn bản và giao chỉ tiêu, định mức thi đua hàng năm cho cấp xã; phấn đấu tất cả các xã đều phải có mô hình. Cùng với đó, tham mưu tháo gỡ khó khăn của các mô hình, tổ chức tự quản về kinh phí hoạt động, chế độ, trang phục, công cụ hỗ trợ. Lực lượng Công an cấp tỉnh, huyện phải quan tâm hướng dẫn hoạt động cho các mô hình, tổ chức tự quản về ANTT; định kỳ tổ chức công tác sơ kết, tổng kết các mô hình nhằm rút kinh nghiệm hay, nhân rộng, học tập các mô hình tốt; động viên khen thưởng kịp thời; chọn trọng tâm, trọng điểm xây dựng mô hình nhằm nâng cao chất lượng mô hình trong những năm tới.


KIM UYÊN


 

.

các thông tin tiện ích