11:07, 05/07/2022

Nỗ lực phủ kín quy hoạch toàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê để tập trung triển khai công tác lập quy hoạch với mục tiêu phủ kín các quy hoạch trên địa bàn tỉnh vào năm 2025.

Sở Xây dựng đang phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê để tập trung triển khai công tác lập quy hoạch với mục tiêu phủ kín các quy hoạch trên địa bàn tỉnh vào năm 2025.


Cần lập khoảng 231 quy hoạch


Qua rà soát, TP. Nha Trang cần 16 quy hoạch để phủ kín quy hoạch các cấp, trong đó có Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 đang thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư và 15 quy hoạch phân khu. Đến nay, có 6 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đã được bố trí vốn, 6 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đã được đồng ý về chủ trương, 3 đồ án đang trình xin chủ trương. Tổng kinh phí để thực hiện các quy hoạch này khoảng 48,5 tỷ đồng.

 

 Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Các địa phương, sở, ngành phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu không làm xong quy hoạch thì không có cơ sở để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, thời gian tới, trên cơ sở thống kê của các địa phương, Sở Xây dựng tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để tiến hành triển khai lập các quy hoạch từ quy hoạch chung, phân khu, vùng đến quy hoạch chi tiết. Các quy hoạch phải bám sát Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP. Nha Trang đang thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040


TP. Cam Ranh cần 26 quy hoạch, trong đó Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch. Sắp tới, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu chọn đơn vị tư vấn thực hiện các bước tiếp theo. Cùng với đó, 7 quy hoạch phân khu tại các phường: Cam Lợi, Cam Linh, Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam, Cam Phú, Cam Thuận, Cam Linh, Cam Lộc, Ba Ngòi đang được UBND TP. Cam Ranh rà soát và điều chỉnh. Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, hiện nay, tỷ lệ các khu vực được lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn thành phố còn rất thấp. UBND thành phố đang thực hiện các mục tiêu của Chương trình phát triển đô thị TP. Cam Ranh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 hướng đến tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố cũng đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới tại 6 xã: Cam Thịnh Đông, Cam Thành Nam, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Cam Bình, Cam Lập; đồng thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm của 6 xã. Tổng kinh phí để thực hiện các quy hoạch khoảng 41,5 tỷ đồng.


Theo thống kê của Sở Xây dựng, ngoài 2 thành phố nêu trên, thị xã Ninh Hòa dự kiến cần lập 74 quy hoạch với tổng kinh phí 316 tỷ đồng; huyện Vạn Ninh 27 quy hoạch với 297,8 tỷ đồng; huyện Diên Khánh 19 quy hoạch với 36,29 tỷ đồng; huyện Khánh Sơn 19 quy hoạch với hơn 25,9 tỷ đồng; huyện Khánh Vĩnh 29 quy hoạch với 32,3 tỷ đồng. Riêng huyện Cam Lâm đang thực hiện lập Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Công tác lập quy hoạch đang ở bước hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch nên chưa có cơ sở xác định các nội dung liên quan đến các quy hoạch phân khu. Ngoài ra, Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh đang phối hợp với Sở Xây dựng để rà soát các quy định liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh. Sở Xây dựng tiếp tục cập nhật và bổ sung vào kế hoạch sau khi nhận được văn bản của UBND huyện Cam Lâm. Tuy nhiên, qua thống kê sơ bộ, toàn tỉnh cần phải lập khoảng 231 quy hoạch với tổng kinh phí 856,13 tỷ đồng.


Phấn đấu phủ kín vào năm 2025


Trong cuộc họp mới đây, ông Trần Nam Bình - Giám đốc Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch lập quy hoạch, lập danh mục dự án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm làm cơ sở để chủ động bố trí kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh.


Theo lãnh đạo UBND tỉnh, qua rà soát sơ bộ đã thấy khối lượng công việc quá lớn, bởi việc lập quy hoạch tốn rất nhiều thời gian và công sức. Vì vậy, các huyện, thị xã, thành phố cần phải rà soát kỹ, thống kê cụ thể các loại quy hoạch cần làm, sau đó lên kế hoạch, ưu tiên quy hoạch nào làm trước, quy hoạch nào làm sau, các khu vực nào làm song song để trình UBND tỉnh phê duyệt. Các địa phương phải đặt ra mốc thời gian cụ thể để giải quyết, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành phủ kín quy hoạch như mục tiêu đề ra.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Các địa phương, sở, ngành phải xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ hàng đầu. Nếu không làm xong quy hoạch thì không có cơ sở để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, thời gian tới, trên cơ sở thống kê của các địa phương, Sở Xây dựng tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để tiến hành triển khai lập các quy hoạch từ quy hoạch chung, phân khu, vùng đến quy hoạch chi tiết. Các quy hoạch phải bám sát Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


VĂN KỲ