10:07, 03/07/2022

Các vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô: Chính phủ đề nghị xử lý dứt điểm

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát các nội dung phản ánh, kiến nghị của một số hộ dân liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).
 

Nhiều nội dung phản ánh đã được làm rõ

 

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, một số nội dung công dân phản ánh, kiến nghị đã được Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên - Môi trường làm rõ. Cụ thể, trình tự thủ tục phê duyệt dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô phù hợp với quy định tại Nghị định số 52 ngày 8-7-1999 của Chính phủ; ranh giới, mốc giới của dự án không dịch chuyển, không giao vượt 70ha so với diện tích đất được thuê theo Quyết định số 252 ngày 9-3-2001 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 252 là quyết định thu hồi đất và cho thuê đất; đơn giá thuê đất 210 đồng/m2 là không đúng quy định và đã được Thanh tra Chính phủ kết luận, yêu cầu truy thu hơn 9 tỷ đồng vào năm 2005…


Đối với nội dung phản ánh “UBND tỉnh không ban hành quyết định thu hồi đất, đến nay người dân không nhận được quyết định thu hồi đất, yêu cầu ban hành lại…”, Thanh tra Chính phủ nhận thấy thời điểm thu hồi đất để triển khai dự án được thực hiện trên cơ sở Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Do đó, Quyết định số 252 của Thủ tướng Chính phủ là quyết định mang tính tổng thể, có hiệu lực đối với tất cả các thửa đất nằm trong ranh giới thu hồi. Việc công dân phản ánh không nhận được quyết định thu hồi đất cụ thể của từng hộ dân là đúng thực tế, nhưng thời điểm đó Luật Đất đai năm 1993 và các văn bản pháp luật hướng dẫn không quy định sau khi Thủ tướng ban hành quyết định thu hồi đất thì UBND cấp có thẩm quyền phải ban hành quyết định đến từng hộ gia đình, cá nhân có đất trong khu vực thu hồi. Vì vậy, việc kiến nghị của công dân là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 1993.


Đối với phản ánh “các tờ bản đồ trích đo địa chính số hiệu từ 24 đến 30 làm cơ sở thu hồi đất có dấu hiệu bị sửa chữa và lập bản đồ không đúng quy phạm đo đạc bản đồ…” đã được Cục Đo đạc bản đồ giám định  theo đề nghị của Thanh tra Chính phủ năm 2005. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy, việc người dân nghi ngờ vị trí của dự án có sự tịnh tiến khoảng 3km, bỏ khu vực núi Cù Hin, lấy vào đất nông nghiệp của dân thuộc tờ bản đồ địa chính số 22 và 23 năm 1996 xã Phước Đồng, đồng thời cho rằng chiều dài con đường đi qua dự án kéo dài làm tăng thêm diện tích đất của dự án là không có cơ sở…

 

Một góc dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Một góc dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.


Một số nội dung công dân phản ánh, kiến nghị đã được đoàn kiểm tra rà soát như: Hạng mục sân golf là phù hợp với quy hoạch sân golf đã được Thủ tướng phê duyệt; việc bổ sung 10,27ha để làm sân tập golf đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất nhưng tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu chưa triển khai xây dựng. Đối với nội dung “dự án trồng rừng không đạt mục đích mà nhập với dự án 180ha…”, Thanh tra Chính phủ kết luận, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu (trước đây là Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Hoàn Cầu) - chủ đầu tư dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô nhiều lần xin lập dự án trồng rừng phòng hộ cảnh quan, nhưng đến nay UBND tỉnh chưa chấp thuận nên phản ánh của công dân là không chính xác…


Đề nghị xử lý dứt điểm những sai phạm của doanh nghiệp


Theo Thanh tra Chính phủ, một số nội dung đã được cơ quan này thống nhất với UBND tỉnh hoặc kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Cụ thể, việc có phương án hỗ trợ các hộ dân trong khu vực giải tỏa với mức 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu đồng/hộ (trừ 33 hộ đã được Công ty Cổ phần Hoàn Cầu hỗ trợ) theo các dạng đền bù, hỗ trợ đã được Thanh tra Chính phủ thống nhất với UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Việc giao đất cho 23 trường hợp là cán bộ không đủ tiêu chuẩn cấp đất tái định cư, Thanh tra Chính phủ đã kết luận sai phạm và 2 lần kiến nghị nhưng đến nay chưa hoàn thành việc xử lý.


Đối với việc xem xét, giải quyết các nội dung phản ánh, kiến nghị khác liên quan chủ yếu đến công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương và việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu như: Cho thuê mặt biển và xử lý đất lấn biển, cho thuê bổ sung hơn 10ha đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất thương mại dịch vụ qua đất ở không hình thành đơn vị ở, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc Công ty Cổ phần Hoàn Cầu sang nhượng với các hộ dân đất rừng phòng hộ khu vực xung quanh dự án… thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của tỉnh.


Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục thực hiện dứt điểm một số nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết luận thanh tra ngày 7-3-2006 của Thanh tra Chính phủ về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đồng thời, căn cứ theo thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời công dân một số nội dung phản ánh, kiến nghị có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu; giao Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc việc giải quyết của UBND tỉnh và tiến hành thanh tra, kiểm tra vào thời điểm thích hợp.

 

Sau khi Thanh tra Chính phủ có báo cáo, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Thanh tra Chính phủ xử lý các vấn đề liên quan đến dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan làm rõ những nội dung kiến nghị của ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) liên quan đến Khu du lịch và giải trí Sông Lô để thống nhất giải quyết theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-7.


VĂN KỲ