08:07, 03/07/2022

Ngăn chặn tình trạng san ủi đồi núi, hồ ao... để phân lô, bán nền và xây dựng trên đất nông nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối... để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật.


Ngày 3-5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP, trong đó nêu thực trạng đồng thời yêu cầu các địa phương trên cả nước phải ngăn chặn tình trạng san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối... để phân lô, bán nền và tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật. Thực hiện chỉ đạo trên, UBND tỉnh giao các sở và các địa phương tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh.


D.N