10:07, 04/07/2022

Nha Trang: Đề nghị phối hợp rong tỉa cây xanh khi ngành điện vệ sinh hành lang an toàn lưới điện

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phối hợp rong tỉa cây xanh khi thực hiện vệ sinh hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn TP. Nha Trang.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa về việc phối hợp rong tỉa cây xanh khi thực hiện vệ sinh hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn TP. Nha Trang.


Theo UBND TP. Nha Trang, hiện nay, một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã thực hiện cắt ngọn các cây xanh để đảm bảo an toàn lưới điện. Tuy nhiên, công tác cắt ngọn cây xanh của đơn vị chưa đảm bảo mỹ quan, cây xanh cắt tỉa chưa đồng đều, cành cây chưa thu gom hết còn vướng trên dây cáp thông tin, rác cây xanh sau khi cắt tỉa không được thu gom tập kết trên vỉa hè, gây mất mỹ quan và vệ sinh đô thị, nhất là các tuyến đường trung tâm thành phố như: Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Yersin...


Vì vậy, UBND TP. Nha Trang đề nghị Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khi thực hiện phát quang cây cối, đảm bảo vệ sinh an toàn lưới điện thì thông báo kế hoạch vệ sinh an toàn lưới điện cho UBND thành phố (thông qua Ban Quản lý Dịch vụ công ích) trước 5 ngày để có kế hoạch phối hợp rong tỉa, thu gom rác cây xanh đúng quy định; thực hiện cắt, rong tỉa cây xanh đảm bảo đồng đều, đúng chiều cao an toàn điện; thu gom toàn bộ cành trên cây, cáp điện, cáp thông tin và tập kết trên vỉa hè để đơn vị vận hành thực hiện thu gom, vận chuyển đổ đúng nơi quy định...


CHÍ TRUNG