Thông báo bán đấu giá cổ phần

Thứ Tư, 07/11/2018, 23:01 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN BƯU ĐIỆN NHA TRANG

 

1.      Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang

2.      Địa chỉ:

Số 2 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3.      Điện thoại:

058.3821250                           Fax: 058.3824205

4.      Ngành nghề kinh doanh chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

5.      Vốn điều lệ thực góp:

20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

6.      Số lượng cổ phần bán đấu giá:

600.000 cổ phần (Sáu trăm nghìn cổ phần)

7.      Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

8.      Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9.      Giá khởi điểm:

77.450đồng/cổ phần (Bảy mươi bảy nghìn bốn trăm năm mươi đồng một cổ phần)

10.  Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

11.  Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ban hành.

12.  Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

13.  Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 9h00 ngày 09/11/2018 đến hết 16h00 ngày 22/11/2018tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

14.  Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 30/11/2018 tạiCông ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội, Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

15.  Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian: 09h30 ngày 03/12/2018

16.  Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Từ 09h00 ngày 04/12/2018 đến 16h00 ngày 10/12/2018tại địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: www.shs.com.vn; www.vnpt.vn

 

.

các thông tin tiện ích