Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh thông báo mời chào hàng

Thứ Tư, 07/11/2018, 23:09 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


Bên mời thầu: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh.


Tên gói thầu: Mua sắm công cụ A2


Hình thức mua sắm: Trọn gói thầu


Thời gian bán hồ sơ yêu cầu (HSYC): Từ ngày 6/11/2018 – 11/11/2018.


Nơi bán và tìm hiểu hồ sơ yêu cầu: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh. Địa chỉ: số 2 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.


Điện thoại: 0258.3827205.


Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16 giờ ngày 13/11/2018, thời gian mở thầu 14 giờ 30 phút ngày 14/11/2018.


Lệ phí tham gia: 400.000 đồng/01 bộ hồ sơ


Địa điểm nhận hồ sơ: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh. Địa chỉ: số 2 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.


Điện thoại: 0258.3850308.


 

.

các thông tin tiện ích