Thông báo hoãn mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Tư, 07/11/2018, 19:46 [GMT+7]

Thông báo hoãn mời chào hàng cạnh tranh
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh đã đăng tin trên Báo Khánh Hòa ngày 12-14-15/10/2018 về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu mua sắm mô tô nước (Jet ski) và gói thầu mua sắm 03 Container 10 feet làm chốt trực cứu hộ cho Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, trong đó:


-    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 15/10/2018 đến ngày 26/10/2018.


-    Thời gian đóng thầu vào lúc 15 giờ ngày 26/10/2018.


-    Thời gian mở thầu vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 26/10/2018.


Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh thông báo hoàn mời chào hàng cạnh tranh 02 gói thầu nêu trên vì lý do lỗi quy trình trong mời chào hàng cạnh tranh và Trung tâm sẽ thông báo khi có kế hoạch cụ thể sau.
 

 

.

các thông tin tiện ích