Thông báo

Thứ Ba, 06/11/2018, 22:11 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA

 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ NINH HÒA
 2. Địa chỉ:                                      số 198 Đường 16/7, P.Ninh Hiệp, Tx.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
 3. Điện thoại:                                    (0258) 3.487.722      -           Fax:    (0258) 3.844.147
 4. Ngành nghề kinh doanh chính:  Cấp nước
 5. Vốn điều lệ:                                27.379.900.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng)
  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòanắm giữ: 76.835 cổ phiếu. 
 1. Mệnh giá cổ phần                                  100.000 đồng/cổ phần
 2. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 76.835 cổ phần
 3. Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông
 4. Giá khởi điểm:                           147.000 đồng/cổ phần
 5. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:              Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Lầu 8 Tòa nhà Bảo Việt – 233 Đồng Khởi – Quận 1 – TP.HCM

 1. Thời gian tổ chức đấu giá:   10g00 ngày 27/11/2018
 2. Điều kiện tham dự đấu giá:       Theo quy định tại Quy chếđấu giá đã ban hành.
 3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dựđấu giá, nộp phiếu tham dựđấu giá cuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Tầng 2, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày     07/11/2018đến 16h00 ngày 20/11/2018

Từ  08h30 ngày     07/11/2018đến 16h00 ngày 20/11/2018

Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 23/11/2018 tại BVSC – Hội sở, hoặc

Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 26/11/2018 tại BVSC – CN TP.HCM, hoặc

Từ 09 giờ 30 đến 10 giờ 00 ngày 27/11/2018 tại địa điểm đấu giá.

Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, quận 1, TP HCM

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 04/12/2018
 2. Thời gian trả cọc:                      Từ ngày 28/11/2018 đến ngày 30/11/2018   

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần vui lòng tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website:

bvsc.com.vn, stc.khanhhoa.gov.vn

.

các thông tin tiện ích