Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Hai, 24/09/2018, 22:27 [GMT+7]

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.


Tài sản đấu giá: Giá trị tận thu lâm sản rừng sản xuất là rừng trồng bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017 tại xã Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Hiệp - huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa


1.    Rừng trồng Dầu, Sao, Keo lai năm 2000. DT: 108,88ha. Giá khởi điểm: 1.298.600.000 đồng.


2.    Rừng trồng Dầu, Keo lai năm 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001. DT: 88,16 ha. Giá khởi điểm: 1.739.300.000 đồng.


3.    Rừng trồng Dầu, Keo lai năm 1987, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. DT: 57,81 ha. Giá khởi điểm: 1.645.700.000 đồng.


4.    Rừng trồng Dầu, Keo lai năm 1997, 2003, 2004. DT: 121,05ha. Giá khởi điểm: 901.200.000 đồng.


Tiêu chí lựa chọn: theo Điều 56 Luật đấu giá và có tối thiểu 03 hợp đồng đấu giá tài sản tương tự với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018.


Thời hạn nộp hồ sơ: từ 25/09/2018 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 28/09/2018.


Địa điểm nộp hồ sơ: VP Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương. ĐC: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 02583797240.
         
 

.

các thông tin tiện ích