Thông báo bán đấu giá phần vốn nhà nước

Chủ Nhật, 26/08/2018, 21:08 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA

 

 1.  Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CTCP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG KHÁNH HÒA
 2. Địa chỉ:                                       60 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 3. Điện thoại: (84-25) 8871.849     -           Fax:    (84-25) 8811.151
 4. Ngành nghề kinh doanh chính:  Quản lý và sửa chữa đường giao thông
 5. Vốn điều lệ:                                14.663.930.000 đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nắm giữ: 403.542cổ phiếu

 1. Mệnh giá cổ phần                                  10.000 đồng/cổ phần
 2. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 403.542 cổ phần
 3. Loại cổ phần chào bán                 Cổ phần phổ thông
 4. Giá khởi điểm:                           24.700 đồng/cổ phần (Hai mươi bốn nghìn bảy trăm đồng)
 5. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:              Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt

                        Tầng 8, số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

 1. Thời gian tổ chức đấu giá:  10 giờ 00 ngày 17/09/2018
 2. Điều kiện tham dự đấu giá:       Theo quy định tại Quy chếđấu giá đã ban hành.
 3. Thời gian, địa điểm đăng ký tham dự đấu giá, nộp phiếu tham dự đấu giácuối cùng:

Địa điểm

Địa chỉ

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá

Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá

CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Tầng 2, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Từ  08h30 ngày     27/08/2018đến 16h00 ngày 07/09/2018

Từ  08h30 ngày     27/08/2018 đến 16h00 ngày 07/09/2018

Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 13/09/2018 tại BVSC Hội sở

Hoặc

Chậm nhất 15 giờ 00 ngày 14/09/2018 tại BVSC TP.HCM

Hoặc

Từ 09 giờ 30 đến10 giờ 00 ngày 17/09/2018 tại địa điểm đấu giá.

Chi nhánh CTCP Chứng khoán Bảo Việt – Phòng Lưu ký

Tầng 8, Tòa nhà Bảo Việt - Số 233, Đồng Khởi, Q.1, TP HCM

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/09/2018 đến ngày 24/09/2018
 2. Thời gian trả cọc:                      Từ ngày 18/09/2018 đến ngày 20/09/2018   

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website:

bvsc.com.vn và stc.khanhhoa.gov.vn/

 

 

.

các thông tin tiện ích