Tthông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Ba, 31/07/2018, 23:14 [GMT+7]

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


 Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương.

TS đấu giá: Gỗ cây đứng rừng trồng phòng hộ bị thiệt hại do bão số 12 năm 2017 tại xã Khánh Bình, xã Khánh Hiệp - huyện Khánh Vĩnh - tỉnh Khánh Hòa


1.    Gỗ cây đứng rừng trồng Dầu, Sao, Keo lai của 100,97ha. Giá khởi điểm: 843.400.000 đồng.


2.    Gỗ cây đứng rừng trồng Dầu, Sao, Keo lai của 119,01ha. Giá khởi điểm: 1.047.800.000 đồng.


3.    Gỗ cây đứng rừng trồng Dầu, Sao, Keo lai của 101,68ha. Giá khởi điểm: 966.100.000 đồng.


4.    Gỗ cây đứng rừng trồng Keo lai của 67,85ha. Giá khởi điểm: 253.400.000 đồng.


Tiêu chí lựa chọn: theo Điều 56 Luật đấu giá và có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá gỗ cây đứng,

thanh lý rừng trồng tương tự với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2018.


Thời hạn nộp hồ sơ: từ 01/08/2018 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 04/08/2018.


Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương. ĐC: thôn Bến Khế, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: 0258 3797240. 

.

các thông tin tiện ích