Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Năm, 12/07/2018, 19:02 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Tên bên mời thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa


- Tên gói thầu: San lấp mặt bằng khu 2B, thuộc Công trình Nhà máy NGKCC Yến Sào.


- Địa điểm xây dựng: Thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Loại gói thầu: Xây lắp


- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh


- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.


- Nội dung chính của gói thầu: Thi công san lấp mặt bằng và hệ thống thoát nước


- Thời gian  phát hành HSYC: Từ 8 giờ 30 phút ngày 19-7-2018 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 25-7-2018. Buổi sang từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ 30 phút.


- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.500.000 đồng


- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bằng thư bảo lãnh Ngân hàng).


- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 25-7-2018.


- Thời điểm mở thầu: 9 giờ ngày 25-7-2018.


- Nơi phát hành HSYC, tiếp nhận HSĐX, đóng và mở thầu Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

 

.

các thông tin tiện ích