Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa Thông báo mời thầu

Chủ Nhật, 08/07/2018, 22:19 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa


- Tên gói thầu: Cọc khoan nhồi, thuộc dự án: AD.COM Plaza Hotel


- Địa điểm xây dựng: 174 Thống Nhất, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


- Loại gói thầu: Xây lắp


- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước


- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ


- Nội dung chính của gói thầy: Thi công coc khoan nhồi tại địa điểm 174 Thống Nhất, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


- Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 12-7-2018 đến trước 8 giờ ngày 24-7-2018. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.


- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng


- Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (bằng thư bảo lãnh Ngân hàng)


- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ ngày 24-7-2018


- Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 24-7-2018


Nơi phát hành HSMT, tiếp nhận HSDT, đóng và mở thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa và Quảng cáo Khánh Hòa, số 62 Thống Nhất, P. Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 

.

các thông tin tiện ích