Thông báo mời thầu

Thứ Hai, 17/09/2018, 22:41 [GMT+7]
- Tên bên mời thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa
 
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc hạng mục Cải tạo Kho thành phẩm thành Xưởng sản xuất.
 
- Địa điểm xây dựng: Thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 
- Loại gói thầu: Xây lắp
 
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay
 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
 
- Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng cải tạo Kho thành phẩm thành Xưởng sản xuất
 
- Thời gian  phát hành HSYC: Từ 8 giờ 30 phút ngày 21-9-2018 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 5-10-2018. Buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 15 giờ 30 phút.
 
- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 
- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng thư bảo lãnh Ngân hàng).
 
- Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 5-10-2018.
 
- Thời điểm mở thầu: 9 giờ ngày 5-10-2018.
 
- Nơi phát hành HSYC, tiếp nhận HSĐX, đóng và mở thầu: Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa, quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 
.

các thông tin tiện ích