Thông báo mời thầu

Thứ Ba, 18/09/2018, 21:28 [GMT+7]
Thực hiện Công văn số 4346/UBND-TCKH ngày 28/6/2018 của UBND Thành phố Nha Trang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điểm giữ xe chợ Xóm Mới, Công văn số 1623/TC-KH ngày 28/8/2018 của phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố Nha Trang về việc đấu thầu lại 2 điểm giữ xe của chợ Xóm Mới;
 
Ban Quản lý chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang kính mời các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu thầu gói thầu: Sử dụng 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới.
 
Thời gian giao thầu: 1 năm (12 tháng). Giá sàn đấu thầu:
 
- Điểm giữ xe phía đường Huỳnh Thúc Kháng: 469.900.000 đồng mỗi năm.
 
- Điểm giữ xe phía đường Võ Trứ: 377.900.000 đồng mỗi năm.
 
Thời gian thông báo mời thầu: Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 27/9/2018.
 
Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 17/9/2018 đến trước 16 giờ ngày 27/9/2018 trong giờ hành chính tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).
 
Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 17/9/2018 đến trước 10 giờ ngày 27/9/2018 trong giờ hành chính tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).
 
Có thể tham gia dự thầu 1 hoặc 2 điểm giữ xe nhưng phải nộp hồ sơ dự thầu riêng cho từng điểm giữ xe một. Lệ phí tham gia dự thầu 500.000 đồng/hồ sơ và tiền bảo lãnh dự thầu 14.000.000 đồng/hồ sơ đối với điểm giữ xe phía đường Huỳnh Thúc Kháng, 11.300.000 đồng/hồ sơ đối với điểm giữ xe phía đường Võ Trứ, phải được nộp cùng với Đơn dự thầu, trước khi mở thầu.
 
Thời gian và địa điểm mở thầu: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 28/9/2018 tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).
 
Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới, địa chỉ 49 đường Ngô Gia Tự (gặp cô Hồng Vân), điện thoại: (0258) 3510262 hoặc 0975577755.
 
Ban Quản lý chợ Xóm Mới kính mời các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 
 
.

các thông tin tiện ích