09:09, 02/09/2020

Thông báo của Ban Liên lạc, Bạn chiến đấu Sư 10 - QĐ3

Hiện nay dịch Covid - 19 còn phức tạp nên lần gặp mặt kỷ niệm 48 năm ngày thành lập sư đoàn 10 (20/9/1972 - 20/9/2020), năm nay tạm hoãn.

Thông báo của Ban Liên lạc, Bạn chiến đấu Sư 10 - QĐ3


Hiện nay dịch Covid - 19 còn phức tạp nên lần gặp mặt kỷ niệm 48 năm ngày thành lập sư đoàn 10 (20/9/1972 - 20/9/2020), năm nay tạm hoãn.


Thường trực Ban Liên lạc, bạn chiến đấu sư đoàn 10-QĐ3 tại Khánh Hòa xin thông báo đến các hội viên trong Ban Liên lạc được biết.


Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc.