09:08, 18/08/2020

Lời cảm tạ của gia đình cụ ông Nguyễn Văn Ái

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa; Các công ty, doanh nghiệp; ....

Lời cảm tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy; Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBKT các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa; Các công ty, doanh nghiệp; Trường Tiểu học Phước Hải 1, Phước Hải 3; Chùa Tổ Đình Nghĩa Phương; Tộc họ Võ xã Vĩnh Thạnh… Gia đình thông gia, các cô, chú, cậu, dì, cùng bà con thân bằng quyến thuộc hai bên nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa… đã đến viếng, chia buồn và tiễn đưa linh cữu của chồng, cha chúng tôi là cụ ông Nguyễn Văn Ái sinh năm 1945. Quê quán: Vĩnh Phương, TP. Nha Trang. Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần lúc 4 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 24 tháng 6 năm Canh Tý), hưởng thọ 76 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn.


Tang gia đồng cảm tạ