11:08, 10/08/2020

Lời cảm tạ của gia đình ông Ngô Hà Thanh

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, UBND TP. Nha Trang; Đảng ủy, UBND phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang; Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Các công ty Điện lực và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Lời cảm tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, UBND TP. Nha Trang; Đảng ủy, UBND phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang; Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Các công ty Điện lực và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung; Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Tổng công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận; Công ty tư vấn Điện 4; Công ty truyền tải điện 3; Các công ty xây lắp điện Khánh Hòa; Ban tang lễ Tỉnh ủy Khánh Hòa; Gia đình thông gia, cô, dì, chú, bác, bạn bè thân hữu gần xa... đã đến viếng, chia buồn, gửi vòng hoa, tiễn đưa linh cữu của chồng, anh, cha, ông chúng tôi là: Cụ ông NGÔ HÀ THANH, sinh năm 1930, nguyên quán Phú Yên; Đảng viên 70 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 22 giờ, ngày 4-8-2020 (nhằm ngày 15-6 năm Canh Tý), hưởng thọ 91 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi xin đượcniệm tình lượng thứ.


Tang gia đồng cảm tạ.