10:08, 03/08/2020

Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động của phòng giao dịch

Về việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Mỹ Ca thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-NHNo-TCTL ngày 9/6/2020 của Tổng Giám đốc Agribank về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Mỹ Ca thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa.

Thông báo


Về việc thay đổi địa điểm hoạt động Phòng giao dịch Mỹ Ca thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-NHNo-TCTL ngày 9/6/2020 của Tổng Giám đốc Agribank về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Mỹ Ca thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa.


Agribank Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Mỹ Ca thuộc Agribank Chi nhánh Thành phố Cam Ranh Khánh Hòa.


1. Địa điểm hoạt động cũ: Số 02 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


2. Địa điểm hoạt động mới: Số 100 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


8 Thời gian bắt đầu từ ngày 3/8/2020.


Agribank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và cơ quan đơn vị biết để tiện liên hệ công tác và tiếp tục giao dịch.